Velkommen


Jeg er en livsglad og udadvendt kvinde på 43 år. Jeg brænder for børneopdragelse, menneskets psykologiske mekanismer og stærke relationer i familien. Jeg tilbyder vejledning i opdragelsens små nære hverdagssituationer, hvor det kan være svært og hvor det ofte kan medbringe konflikter. Også de større perspektiver omkring opdragelse, omsorg og adfærd er relevante, for os i forældrerollen, at få belyst fra nye vinkler. Barnets udvikling socialt, følelsesmæssigt og hjernens udvikling er mine stærke kompetencer. Jeg er mor til to fantastisk skønne, sociale og sjove unge teenagers på henholdsvis 14 og 16 år og mit liv har været dedikeret til min familie. Med baggrund i solid faglig viden samt stærke menneskekender-egenskaber, tager jeg afsæt fra de erfaringer, som jeg har oparbejdet gennem 20 år.

Jeg vejleder med en autentisk, ligefrem og positiv facon. Personligt bidrager jeg med en åben, passioneret og kompetent menneskelig indsigt

 • Er du helt sikker på at du udnytter dit forældrepotentiale rigtigt?

 • Opdragelsen er dit barns fundament for selvfølelsen og evnen til livsmestring.

 • Stærke børn ejer et solidt selvværd - hvordan etableres selvværdet hos børn?

 • Hvordan håndterer du situationer hvor du virkelig bliver sat på prøve i din forældrerolle?

Jeg er uddannnet Professionsbachelor som pædagog/socialpædagog med speciale i psykologi og har en efteruddannelse i neuropædagogik. Samtidig har jeg diplom i coaching og jeg har bred erfaring med at støtte mennesker til selv at skabe nye tankemønstre og deraf nye handlemønstre, i deres liv. Jeg har stor succes med at skabe nye mindset at tænke ud fra, og jeg kan motivere dig til at træde de rigtige skridt frem mod små som større betydningsfulde ændringer i dit liv. Mindmovement. Jeg har beskæftiget mig med pædagogik og psykologi i 22 år og mine fagområder har bl.a dækket over:

 • integreret daginstitution 0-5 år

 • børnehavebørn med dansk som andetsprog

 • inklusionspædagogik

 • vuggestuebørn

 • omsorgssvigtede anbragte børn og unge

 • unge mennesker med erhvervet hjerneskade under rehabiliteringsforløb

 • neuropsykologi – hjernens funktioner i samspil med menneskelig adfærd

 • psykiatriske patienter i botilbud

 • voksne udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning

 • erfaring med pårørende-samarbejde og vejledning

 • har desuden, som kørelærer, undervist unge mennesker

Jeg vil understrege, at jeg ikke beskæftiger mig med terapi.