Jeg har gennem tillid og accept fra flere af mine kunder fået tillid til at anvende disse autentiske små udsnit af deres virkelighed. Det er med min store taknemmelighed og respekt, at jeg fortæller små udsnit af jeres livshistorier. I har betydet, at jeg er blevet beriget med større indsigt i menneskets- psykens finurligheder og ny indsigt i mennesket i mig selv. Vi har udviklet hinanden og jeg er meget taknemmelig. Mindmovement ...


4 års pædagogisk støtte og dermed personlig udvikling til en paranoid-skizoid udviklingshæmmet mand

Jeg har i samarbejde med et specialiseret team inden for specialpædagogik og psykiatri drevet større livskvalitet ind i mandens hverdag. Han er stærkt præget af angst, hallucinationer, ocd og til tider ramt af mindre psykoser. Hverdagen var derfor uoverskuelig, angstfyldt og meget kaotisk. Hans sociale- og følelsesmæssige intelligens var høj og der vidste jeg, at jeg kunne skabe en "indgang" ind til hans indre verden.

Kontinuitet af tryghed, smittende glæde og livsopmuntring og masser af humor betød at jeg fik etableret en meget stærk relation, sammen med manden. Hverdagen kunne leves mere trygt, for ham, og på de rigtig gode dage kunne han evne at møde op til sine daglige pædagogisk støttede aktiviteter.

I teamet fik vi opfundet et særligt visuelt støttesystem, der også kunne aflåses. De visuelle elementer skulle altid passe til hans udviklingstrin. De dage hvor angsten var livsintimederende var raten for selvskade høj. Derfor var hans omgivelser ret spartanske, således at selvskaden ikke ville, i værste tilfælde, betyde alvorlig personskade. 

Min evne til at danne stærk relation, give andre mennesker motivation og min vilje til at bringe mennesker i tryghed og medvind, lykkedes efter 4 år med daglig humoristisk og nærværende anerkendende pædagogik. Livet blev lettere at leve, for ham. I dag oplever manden, i perioder, at det sociale fællesskab på hans bosted også er en mulighed, for ham at være deltager i. Isolation er mindsket.


Pædagogisk intervention som hjalp en mor til to med sine børns magtkampe.
Hverdagen, i deres hjem, blev forandret efter ialt 5 konsultationer. 

En fortvivlet og opgivende mor fik indsigt og styrke til, at bruge sine egne evner, til dagligt at støtte hvert enkelt barn i deres indbyrdes heftige søskendekonflikt. Mor bebrejdede sit ældste barn i relationen med sin lillebror, udfra den umiddelbart naturlige tankegang om, at den ældste "bør være den kloge her". Sådan fungere tankegangen bare ikke hos en 4-årig og en 6-årig. Ej heller mindre børns følelser kan sidestilles med, hvordan den voksne tænker om de kære små.

Mor lærte, at tænke i en ny og mere "særligt konkret" måde, når konflikterne buldrede derudaf. Netop i nuet er der en sprosse som indgang ind til, at give hvert enkelt barn mulighed for større forståelse for sig selv og for den anden. 

Mor kunne støtte børnene på den måde, at gennem øget opmærksomhed, med passiv-aktiv deltagelse i konflikten og en ekstremt rolig facon, i sin interaktion med børnene. Mors ro blev til en evne til at adskille, hvert barns synspunkter samt følelser som var grundlaget for konflikterne. Nu kunne mor placere et "spejl af forståelse" hvilket betød tydelige fremskridt i børnenes relationelle samspil. 


Personlig coaching med henblik på ændring af personlige handlemønstre.
Personlige samtaler i 6 måneder medførte evne til at fortsætte aktivering af nye og positive tankemønstre

En stressramt kvinde havde efter flere samtaler hos en psykolog ikke mødt det menneskelige touch som hun søgte hos den som hun skulle åbne sig for. Kvinden havde fået klarhed over, hvad der havde bragt en overbelastning med sig og sammen kunne vi skabe ny bevidsthed, for hende, der kunne sørge for at nye tankemønstre kunne manifestere sig, i hendes sind. 

Tillid til sin coach og særlig god kemi mellem os! og dyb interesse i og lære sig selv at kende gjorde det muligt, for hende, at etablere en meget nær relation. Der er stadig et "os"!

Alle hverdagssituationer, hvor hun indgik i relation og samspil med andre mennesker blev analyseret i metoden - personal mindmap - det visuelle udtryk som formen giver, betød overblik og tydelighed omkring sine egne handlemønstre i de mange forskellige relationskonstalationer. Dette er en visuel kognitiv decentrering og personens egen mentalisering er drivkraften. Det faktum, at hun blev stærk i at, at "udefra" kunne se sig selv bragte øget forståelse for den dialektik, som hun selv bidrog med samt indgik i. Vi fik etableret øget fokus på relationsmønstre og hendes personlige mindmap gav indsigt til at skabe dialogen om dertil passende nye handlemønstre.

Hendes store spørgsmål, til sig selv, om hvorfor....det var muligt at "ende" i svær stress blev på naturligvis klarlagt i tæt og meget tillidsfuld relation mellem os og for første gang, i hendes liv, var der en stor personlig gevinst ved mod og åbenhed. At turde er at respektere sit eget liv. 


En erfaren og veletableret forretningsmand var trods sine mange år i samme branche fastlåst i eksisterende forretning med et stort ønske om at nytænke og udvide forretningen

Mange års succes i den samme branche var årsagen til at det var svært for manden at tage nye og usikre skridt, i en ny retning med sin meget velfungerende forretning. Ønsket om forandring - nye spændende tiltag og merforretning havde gennem tid forårsaget en smule fortvivelse og jantelovsfornemmelser, hos ham. 

Vi gennemgik på analyserende vis alle de konkrete tanker som han havde gjort sig og fik tegnet et mønster over disse både undergravende men også nyskabende idérige tanker. Idéerne kom pludseligt som flyvende og det særlige, i denne tankeændring var, at usikkerheden var blevet eliminereret og dermed oplevede han et helt nyt syn på sin forretning. Efter nogen tids betænkning - og en masse positive idéer som var fremkommet af større bevidsthed om sine egne muligheder og personlige egenskaber blev skridtet taget. 

Han har i dag optimeret den eksisterende forretning og startet sin anden succes i en ny branche. Hans egne idéer blev krydret med mine idéer og sprudlende coachende facon og deraf ville skæbnen en ny forretningsvej fik liv. 

Jeg er så heldig at være fast tilknyttet forretningens personalemøder. Vi har begge to opnået en personlig gave gennem vores relation.