Vejledning


Individuel
Du kan få her-og-nu løsninger og hvordan-for-fremtiden løsninger til dine udfordringer. Ikke dømmende men løftende vejledning krydret med humoristisk og ligefrem facon, vil du blive mødt med hos mig. 
Rolig, lyttende og indlevende eller sprudlende, intens og coachende facon er mine styrker. 

Forældre/par
I kan få konstruktive og meget konkrete handlemuligheder til jeres udfordringer. Nuancerede idéer til fremadrettet løsninger i familiens samspil og til opdragelsens fremtidsperspektiver. Ofte skal en konflikt eller bare jeres gode-råd-søgen løses gennem, at jeres verden ses og forståes af en udefrakommende professionel person. 
Hver jeres individuelle syn-på-sagen bliver genstand for et samspil, hvilket jeg kan styrke og drage faglig essens ud af. Jeres indre følelser og jeres syn på udfordringen og på hinanden kommer i spil. Uenighed blandt de voksne kan ofte være årsag i sig selv. Her findes styrken til konkret at handle og ændre på jeres udfordring. Ofte bekæmpes jeres udfordringer kun af jer selv og en fælles bevidsthedsgørelse er, hvad der skal til for, at indføre nye vaner i hjemmet. 

Hjemme-hos-dig vejledning
Jeg tilbyder min tilstedeværelse, deltagelse og observation i din familie. Denne vejledninggsform er særlig effektiv, når observation og konstruktiv samt konkret handling, her og nu, er nødvendig, for at åbne op for:

  • Søskendekonflikt

  • Godnat-putning konflikt

  • Grænsesætning

  • Usikker og udadreagerende adfærd

  • Uhensigtsmæssige samspilsmønstre i hjemmet

  • Magtkampe mellem voksen og barn

Ofte er flere-dages-observation nødvendigt, og jeg anbefaler som minimum tre konsultationer. Observationen bliver meget meningsfuld for dig og jer, og ligeledes giver observationen mig det bedste fundament at vejlede udfra. Høj kvalitet er en garanti eftersom, jeg kan være i de realiteter, der udspiller sig.